Bluegrove kjøper opp Sealab. Sensorteknologiene skal nå kombineres i en åpen teknologiplattform for lettere integrering hos andre leverandører og for å gi større verdi til sluttbruker.

– Gjennom å forene to verdensledende havbrukssensor-teknologier, kommer vi til å levere løsninger som ytterligere forbedrer velferden til oppdrettsfisk og hever produktiviteten i laksenæringen, sier Bendik S. Søvegjarto, administrerende direktør i Bluegrove.

De to selskapene skal nå kombinere hverandres spisskompetanse, innsikt og teknologi innenfor observasjon og analyse av fiskens adferd.

– Avansert teknologi og maskinlæring muliggjør enda bedre sanntidsbilde og forståelse av det som skjer under havoverflaten i sjøbasert lakseoppdrett, sier teknologi-investor Hans Michael Hansen, som også sitter i styret i Sealab Ocean Group.

Sealabs undervannslys- og kamerateknologi vil nå bli slått sammen med den akustiske sensorikken utviklet av Bluegroves datterselskap CageEye.

– Begge teknologiene overvåker fiskens adferd i merden for å forstå fiskens behov under fôring. Teknologiene observerer imidlertid Svært ulike aspekter, forklarer Søvegjarto.

Bluegroves hydroakustiske sensorer observerer oppførselen til hele stimen i sanntid, mens Sealabs bildekvalitet gjør det mulig for fôroperatører å se pellets og fisk der andre kameraer ikke kan.

– Begge løsningene leverer enorme datasett som kan utnyttes til enda bedre analyser, ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og algoritmer i et maskinlæringsmiljø, sier Søvegjarto.

Den nye Bluegrove-løsningen baner vei for individuell overvåking av fisk, i tråd med den økte bevisstheten rundt fiskehelse og fiskevelferd blant både forbrukere, myndigheter og forsikringsbransje.

Ansvarlig havbruk
Sealabs avanserte maskinlæringsalgoritmer for fiskeovervåking vil nå bli integrert i Bluegroves fôringsløsninger. Den gjør det mulig å kontrollere operasjoner fra hvor som helst.

– Sealabs eksperter har alltid jobbet for å forbedre undervannssyn og analyser, og jo mer data vi samler, desto bedre blir analysene. Vår ambisjon om å være en åpen plattform, samsvarer med tankesettet som Bluegrove har. Da styret i Sealab Ocean Group tok avgjørelsen om å selge til CageEye, hadde jeg troen på at å bli en del av Bluegrove ville øke hastigheten på utviklingen vår mens vi fortsetter å strebe mot et felles mål, sier Hansen.

Bluegrove kombinerer adferdsanalyse og maskinlæringsalgoritmer for å oppdage endringer i laksens oppførsel og fôringsrespons, og da fôre nøyaktig etter fiskens behov. Dermed vokser fisken raskere, har det bedre og oppdretteren unngår unødig fôrspill. Kombinasjonen av overvåkning av hele stimen og enkeltfisk åpner for helt nye måter å observere og analysere fisk på.

– Vi har sett en enorm utvikling innen fiskefôr de siste årene. Når fôrprodusenter og oppdrettere nå tar i bruk nye, alternative fôringredienser som for eksempel insekter, er det viktig å forstå hvordan fisken reagerer på dem. Å kombinere overvåking på individnivå med adferdsanalyse av hele fiskegrupper, er en effektiv måte å gjøre det på, sier Søvegjarto.

Bluegrove-løsningen kan på sikt også brukes til overvåking av fiskehelse og bidra til at sykdomsutbrudd avdekkes tidligere.

– Systemet kan på sikt avdekke sykdomstegn på enkeltfisk og unormal oppførsel i hele stimen. Det kan gi oppdrettere en tidligere påvisning av mulige sykdomsutbrudd, stress eller velferd som er i fare, sier Søvegjarto.

Den nye Bluegrove-løsningen vil snart bli tilgjengelig for flere. Den åpne teknologiplattformen vil kunne bidra til raskere utvikling og mer bruk av avansert kunstig intelligens og maskinlæring i hele havbruksnæringen.

– Vi vil være kompatible med en rekke kamerasystemer, og gjøre vår maskinvare tilgjengelig for andre selskaper og leverandører. Bluegrove mener det er viktig at oppdretteren har frihet til å velge de leverandørene de selv ønsker. Det sikrer sunn konkurranse, samtidig som vi alle sammen jobber for å gjøre morgendagens havbruksnæring enda bedre, sier Søvegjarto.

Voksende virksomheter
Som en del av oppkjøpet investerer Sealab Ocean Group 44 millioner kroner med frisk kapital inn i Bluegrove-organisasjonen, som en del av selskapets vekststrategi. Bluegrove holder fast på ambisjonen om å utvikle teknologi for laks og andre arter som gjør oppdretterne i stand til å øke produksjonen samtidig som de tar godt vare på både fisk og miljø.

– Vi er glade for at aksjonærene i Sealab Ocean Group ga styret mandat til å gi selskapet nytt liv. Etter tre styrebehandlinger med enstemmig samtykke, fant vi et nytt hjem i Europas mest spennende aquatech-plattform og sensorselskap, sier Ståle Spjøtvold, styreleder i Sealab Ocean Group.

– Vi har store forventinger til hva Sealabs og Bluegroves teknologi og kompetanse skal få til sammen. Det viser den avtalte investeringen i Bluegrove. Dette partnerskapet vil være i posisjon til å vokse videre på måter som kommer både oppdrettsnæringen og samfunnet til gode, sier han. Arbeidet med å integrere teknologien er allerede startet.

Økologisk balanse
Sealabs tekniske ekspertise og personell styrker nå Bluegroves arbeid med å utvikle «Internet of Species» (IoS), med potensial til å skape en økologisk revolusjon – ikke bare innen havbruk, men også i jordbruk og skogbruk.

Ved å kombinere teknologi også fra Bluegrove-datterselskapene CageEye og NorseAqua, vil en kunne observere, analysere og forstå oppførselen til dyr og planter for å balansere deres behov med naturens beste.

– Ønsket om å produsere ansvarlig og bruk av jordens knappe ressurser med omhu krever teknologi som fører tilsyn med og sikrer den økologiske balansen. Langsiktige økologimodeller er bra for forbrukerne, bra for kloden og god forretning. Det gir grunnlag for bærekraftig økonomisk vekst samtidig som vi skaffer nok proteinrik mat til en raskt voksende global befolkning, sier Søvegjarto.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss