Oslo, 25. Juni 2020 –  Et nytt teknologiselskap ser dagens lys. Bluegrove skal sørge for at enda flere sjømatmåltider blir produsert til verdensmarkedet, og samtidig ivareta miljø og fiskehelse.

Bendik S. Søvegjarto, CEO Bluegrove

Det nye aquatech-selskapet forener ledende selskaper innenfor oppdrettsteknologi. Fra dag én tilbyr Bluegrove teknologiske løsninger til lakseprodusenter i Europa og Chile. Til nå har gruppen allerede levert løsninger til over 3 500 laksemerder.

– Innen 2025 kommer verdens befolkning til å telle om lag 10 milliarder, og den globale mat-etterspørselen kan øke til det dobbelte. Vi danner Bluegrove for å sikre nok bærekraftig mat til en voksende verdensbefolkning, forteller daglig leder i Bluegrove, Bendik S. Søvegjarto.

– I takt med at befolkningen vokser, må vi finne nye måter for å skaffe nok næringsrik og proteinrik mat fra verdens ressurser. Derfor er det avgjørende at vi øker sjømatproduksjonen ved hjelp av metoder som både er bærekraftige og kostnadseffektive. Reduserte kostnader bidrar til økt profitt og gjør oppdretterne enda mer konkurransedyktige. Forbrukerne får også tilgang til enda billigere sjømat, tilføyer Søvegjarto.

Bluegrove-teknologien er med på å styrke det som omtales som «Internet of Species» (IoS), det vil si arter i samspill med elektronikk, sensorer, programvare og annen teknologi. Dette er et langt steg videre fra «Internet of Things» (IoT) som har ryddet vei for en fjerde industriell revolusjon. Med IoT endres spillereglene for hvordan varer produseres og distribueres. Den samme tilnærmingen kan potensielt føre til en økologisk revolusjon innen land-, skog- og havbruk. Mennesker vil dermed tilpasse seg naturens behov og vekstpotensial ved hjelp av teknologi.

 

Oppkjøp og partnerskap

Bluegrove forener Aquatech-selskapet CageEye med NorseAqua. Førstnevnte bruker teknologi som hydroakustiske sensorer og kunstig intelligens for å forstå fiskens adferd og appetitt, mens NorseAqua har lang erfaring med å produsere utstyr for fiskeoppdrett og rensefisk. Flere strategiske oppkjøp forventes i løpet av de nærmeste månedene.

– Vi skal fortsette med å rekruttere innovative, raske og løsningsorienterte aquatech-selskaper som tilfører verdifull teknologi og kompetanse til våre oppdrettspartnere, nettopp ved å produsere bærekraftig sjømat på den mest mulig ansvarlig måte, sier Søvegjarto.

– Det som skiller oss fra andre er hvordan vi bruker teknologi og en helhetlig databasert tilnærming for å forstå artene i samspill med deres omgivelser. Vi er fast bestemt på at vi kan skape langsiktig økonomisk vekst ved å forbedre økologien, også i land preget med mye fattigdom.

Denne innfallsvinkelen støttes også av forskningsmiljøene innen oppdrett.

– Skal vi dyrke i havene på en bærekraftig måte, trenger vi kunnskap om fiskens adferd og økologi gjennom hele produksjonssyklusen. Bluegrove sin tilnærming med å samle inn mest mulig data, viser at de forstår hvor viktig dette er, sier Ole Folkedal som forsker på dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet.

Bluegrove forventer også å sikre samarbeid med flere globale selskaper som er ledende innen andre teknologi-industrier.

– Bluegrove skal utvikle robuste og helhetlige løsninger med global effekt. Dette ved å bruke vår egen ekspertise i datterselskapene, samtidig med at vi henter kompetanse fra selskaper i andre økonomiske sektorer. Dette er oppskriften på å lage teknologibaserte systemer som bedrer effektiviteten i havbrukssektoren globalt, utdyper Søvegjarto.

 

Visjonær stiftelse

Bluegrove setter samtidig opp Bluegrove Foundation, en ambisiøs stiftelse som skal samarbeide med lokalsamfunn om å skape levedyktige naturmiljøer og optimalisert matproduksjon på mest mulig langsiktig og bærekraftig måte, både over og under vann.

– Bluegrove Foundation er basert på idéen om at et integrert system som ivaretar miljø og økologi, danner basisen for varige og bærekraftige former for matproduksjon, både i og utenfor havbruk, utdyper Søvegjarto.

Stiftelsen skal studere, utvikle og anvende teknologi og data som sikrer bærekraftig matproduksjon, og samtidig jobbe tett med myndigheter om løsninger for rask restaurering av skadede økosystemer. Videre skal stiftelsen styrke økologisk drevne matinitiativer som sikter på å skape balanse mellom vekst og innhøsting, og dermed styrke matsikkerheten i flere tiår eller hundreår framover.

 

Bluegrove

Bluegrove er et globalt Aquatech-selskap med base i Oslo. Vårt mål er å bedre sjømatproduksjonen på en mest mulig ansvarsfull, skånsom og bærekraftig måte. Vi tilbyr havbruksteknologi med utgangspunkt i artene og deres miljø, for å forbedre økosystemet rundt hele produksjonen.

Vår produktportefølje består av løsninger som anleggsbasert maskinvare til autonome fôringsløsninger. Gjennom teknologiutvikling styrker vi våre kunders evne til å forbedre produksjonen og bærekraften i havbrukssektoren, med minst mulig ressurser.

 

Bluegrove Foundation

Bluegrove Foundations mål er basert på FNs bærekraftsmål. Stiftelsen skal styrke og samarbeide med lokalsamfunn om å skape levedyktige naturmiljøer som er egnet for næringsrik matproduksjon, og samtidigrestaurere skadede økosystemer. Stiftelsen vil være prosjektbasert og organisert gjennom partnerskap med enkeltaktører, lokalsamfunn og selskaper. Stiftelsen overvåkes av en egen rådgivende komité bestående av aquatech-eksperter, forskere, skogeksperter, erfarne entreprenører, samt samarbeidspartnere og andre eksterne bidragsytere.

Dette ekspertpanelet vil også ha ansvar for veiledning og opplæring til lokalsamfunn, oppstartsbedrifter og andre som ønsker å utvikle og utvide virksomheten.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss