Du kan lykkes med alle avlusningene dine og fortsatt tape krigen mot lusa

Intrafish 17,18 Okt 2019. 1 https://www.intrafish.no  2 https://www.intrafish.no

Historien om en tøff lusehøst fra Trøndelag

Bilde fra Fiskeribladet. https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=58116

Arnfinn Aunsmo, daværende Fiskehelsesjef i Måsøval Fiskeoppdrett, fortalte denne historien på FHF nasjonal konferanse på kontroll og forebygging av lakselus i 2018.

Utdrag fra Arnfinns presentasjon

– Vietnamkrigen og Lus

Taktisk vant USA nesten alle slag, men tapte krigen.

– De manglet en strategi.

Graf fra Åkerblås ukerapport lus Midt-Norge

Situasjonen Måsøval hadde høsten 2016

 • Kjemiske avlusinger ga gode resultater i kampen mot lusa, samtidig ble lusa ble imidlertid stadig mer resistent!
 • Ikke-medikamentelle metoder og punktbehandlinger er krevende og kostbart, ikke minst for fiskevelferd!

Problemet med mye lus!

 • Du øker kostnadene dine:
  • Det koster penger å kjøpe avlusingstjenester
  • Alle må jobbe ekstra
  • Dødeligheten går opp
 • Du reduserer inntektene dine
  • Når du avluser får du ikke fôret fisken.

 

Lusestrategi – Fra Brannslukking

Til Kontroll

Kontroll

Helhetlig strategisk tilnærming til lus er avgjørende.

 • Bedre overvåkning med gode prosedyrer. Når skal vi gjøre noe?
 • Tilstrekkelige ressurser for å lykkes med Rensefisk og andre kontrollmåter.
  • NorseAqua leverte Fôrautomater og rensefiskskjul.
 • Kontroll i hver merd hver dag
  • «Ingen» lusereproduksjon!
 • Hurtig innsats ved økning i lusenivå.
  • Sette inn ekstra rognkjeks raskt når lusenivået går opp.

Eksempel på Rognkjeks beiter ned høye lusenivå. Bilde fra Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett.

Brannslukking

 • Godt utrustet brannkorps
 • God beredskap
 • Taktisk operativ ledelse

Hvor stort skal brannkorpset være?

Resultater

 • Svært gode resultat høsten 2017
 • Stor bedring i produksjon etter tiltakene.

– Vi hadde en behandling i september, men ingen i fjerde kvartal, og vi får ingen i januar. Det gir effekt på dødelighet, tilvekst og produksjonen, men også på folkene, som nå kan se på andre ting enn lus, sier Aunsmo til Fiskeribladet.

Arnfinn avslutter foredraget med ett sitat.

“Bare den enfoldige lærer fra sine egne feil. De kloke lærer fra andres feil!

– Otto von Bismarck

“Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others.” – Otto von Bismarck

Kilder:

Fiskeribladet – Brannslukking er dyrt og uforutsigbart

Tekfisk – Dette gjorde de for å løse luseproblemet

Du kan se hele Arnfinns foredrag her: https://www.fhf.no 

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss