Fôring av leppefisk

20160817_092510

Leppefisk er en samlebetegnelse på flere arter innen «rensefiskkategorien» som omfatter alle arter som man har sett beiter lus av laksen, herunder Rognkjeks.

De vanligste og mest populære leppefiskartene er Bergnebb, Berggylt og Grønngylt, men andre arter som Grasgylt blir også brukt.

På samme måte som rognkjeks trenger leppefisken skjul og tilleggsfôring for å trives og ha det godt i merdene, og for at den skal kunne gjør den jobben den er satt til å gjøre.

Når vi tar i bruk leppefisk som tiltak mot lus har vi også et ansvar for å tilby adekvat fôring slik at fisken trives og holder seg frisk i merda.

Hvordan fôre en leppefisk?

Mange opplever at leppefisken er vanskelig å tilfredsstille i matveien, og dessverre ser vi ofte at den ikke vil ha det vi tilbyr den. Oppdrettet Berggylt er som regel vant med smakelig fôr fra produksjonsfasen og kan være noe vanskelig å få over på annen kost da den gjerne må ha rikelig med krill og andre godsaker for i det hele tatt å spise. Det finnes flere ulike typer kommersielt fôr. Noen aktører tilbyr spesialblandinger med ulike, smakelige ingredienser. Disse er dog “ferskvare” og noe mer krevende å bruke.

Bergnebb viser seg å være noe mindre kresen dersom den får tid til å tilvenne seg, og er faktisk blitt observert til å spise pellet og tørrfôr i merdene.

Leppefisken er en plukkfisk, til forskjell fra Rognkjeksen som heller spiser partikler svevende i vannmassen. Den vanligste formen for fôring av leppefisk er derfor via en agnpose som fylles med større, spesiallaget pellet som bløtes opp når posen henges ut i merda.

20161018_104217

Agnposer med pellet er utviklet for å gjøre fôring av leppefisk så enkelt som mulig. Det er likevel viktig å forsøke å gjøre seg opp en mening om leppefisken faktisk spiser fôret som henges ut, og at det ikke bare vaskes ut i sjøen særlig når det er dårlig vær. Dette kan du gjøre ved å:

  • Hold et øye med agnposene vha. fôringskamera. Ta en kontroll særlig etter perioder med dårlig vær.
  • Løft opp og undersøk posen med jevne mellomrom. Ikke la det gå en uke eller to!
  • Følg med på leppefisken. Er den feit og fin, eller mager og skral? Bærer dødfiskbildet preg av avmagring? Da får den mest sannsynlig ikke i seg nok mat!

Leppefisken står gjerne dypere enn f.eks. rognkjeksen, men fisken kan oppholde seg i ulike deler av vannmassen. Det er derfor viktig å tilby fôret der fisken er! Heng ut flere poser på ulike dyp, avhengig av hvor mye fisk du har i merdene og hvor du observerer fisken.

 

 

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss