Midt-Norsk ringen, patentet og teknologifondet.

Midt-Norsk ringen produseres av NorseAqua etter idé av Frank Øren hos Midt-Norsk Havbruk AS. Midt-Norsk havbruk er opptatt av å bidra til utvikling av innovative løsninger som fører til bærekraftig…

Les mer