Algaefree bruker ultralyd for å bekjempe begroing, alger og biofilm. Teknologien har vært brukt i mange år i ulike industrier, skipsfart og småbåter. 

Norseaqua vil stå for distribusjon, salg og videreutvikling av systemet rettet mot oppdrettsnæringen.

Kjent teknologi.

I over 13 år har Algaefree vært brukt til å bekjempe alger, biofilm, begroing, bakterier og lukt i ulike industrier. Algaefree og dere ALPHA ultralydsensorikk kommer med tungt dokumenterte resultater fra ulike industrier verden rundt. 

Blant annet er teknologien hyppig brukt i fritidsbåter og båtmagasinet testet system tilbake i 2013. 

Du kan lese hele artikkelen til båtmagasinet her: https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-bunnstoff/test-algaefree-10-ultralyd-mot-groe/623693

“Vi har utviklet og brukt teknologien i over 13 år, og har dokumenterte resultater innenfor flere industrier og bruksområder. Det viktigste er reduksjonen i bruk av miljøskadelige kjemikalier – en bærekraftig løsning som bidrar til et renere hav” (Odd Rolfsen, daglig leder Algaefree) 

 

Algaefree i bruk i en dam. 

Store muligheter innenfor Akvakultur.

Systemet har vært testet og brukt med gode resultater innenfor oppdrett av ulike arter rundt om i verden. Algaefree sine egne nettsider viser flere rapporter om suksessfull reduksjon av begroing på nøter og merder. Også norske lakseoppdrettere er allerede brukere av Algaefree med gode resultater. 

Mindre begroing på nøter gir umiddelbare besparelser, ikke bare i kroner og øre, men også i form av fiskevelferd og miljø. Mindre begroing betyr mindre notvask som stresser fisken i merdene. Mindre håndtering og forstyrrelse av fisken gir bedre velferd. I tillegg vil mindre notvask på oppdrettslokaliteter redusere serviceintervall og impregnering av nøter, som gir lengre levetid på nøtene og reduserer utslipp av impregneringen fra nøtene.

Foto: Ole Andreas Kristoffersen 

Jerrard Willis, Produktutvikler Norseaqua AS

“Et annet aspekt av reduksjon av alger, begroing og biofilm er at det gir bedre sikt i havet. Fôring av laks skjer i dag ved hjelp av undervannskamera. I høysesong for algeoppblomstring og etter notvask vil sikten i merden være så dårlig at fôringen påvirkes negativt. Tap av fôring gir redusert tilvekst og lengre tid sjø”  (Jerrard Willis, Produktutvikler Norseaqua) 

Ser frem til lansering.

Daglig leder i Norseaqua AS, Gunnar Sivertsen, er svært fornøyd med det nyoppstartede samarbeidet. Vi har allerede en sterk portefølje av produkter til oppdrett som vi utvikler og produserer selv men vi er åpne for å være distributør vegne av andre aktører. Vi er rustet med et godt salgsapparat, bransjekunnskap og logistikk som sørger for rask tilgang til markedet.

Gunnar Sivertsen, daglig leder i NorseAqua.

“Vi ser virkelig frem til å presentere Algaefree til akvakulturnæringen fremover. Dette er spennende teknologi med store muligheter innenfor akvakultur. Vi skal også dekke båtmarkedet innenfor akvakultur, for eksempel brønnbåter og servicebåter er en naturlig del av akvakulturmarkedet” sier daglig leder Gunnar Sivertsen. 

Besøk gjerne vår produktside www.norseaqua.no/produkter for å lese mer om Algaefree eller besøk www.algaefree.no

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss