Vi jobber kontinuerlig for å gjøre produktene våre mer miljøvennlige. Det brukes mye plast i oppdrettsutstyr så for oss som utstyrsprodusent for næringen må vi se til at plasten er brukt på en ansvarlig måte. Det vil si at utstyret ikke avgir miljøgifter eller forårsaker mikroplast, og kan gjenbrukes.

Miljøvennlige produkter er nødvendige for langsiktig og effektiv produksjon av laks og ørret. I vår produktutvikling vurderer vi hovedsaklig tre miljøaspekter for produktene våre:

 

Miljøgifter

Ved valg av materialer i produktdesign er det ofte en balanse mellom pris og miljøvennlighet. Når det kommer til miljøgifter har vi valgt å gå lengre enn eksisterende miljøkrav med våre materialer.

  • HDPE (high-density polyetylen) er en sterk og miljøvennlig plast som er ofte brukt som emballasje til mat og drikke. Den er dermed ikke ansett som ett miljøgift problem. Vi bruker HDPE når vi kan.
  • PVC har ett dårlig rykte, men kan fortsatt være så trygg at den brukes i barneleker hvis den produseres på rett måte. PVC inneholder mykgjørere (ftalater), men mengden og typen ftalater kan endres slik at PVC blir like trygt å bruke som andre typer plast. NorseAqua bruker REACH-sertifisert PVC. Dvs at vår PVC består en test som viser at det ikke er farlige nivåer av noen av de over 200 stoffene på EUs liste av farlige stoffer. Vår PVC går gjennom samme test som barneleker i PVC og testene gjøres av internasjonalt anerkjente og uavhengige tredjeparter.  Når det er trygt for småbarn å tygge på vår PVC, så vil vi påstå at det også er trygt at fisk svømmer med den.

 

Mikroplast

Mikroplast er hovedsaklig forårsaket av plast som går i oppløsning. Ved å velge de rette typene av plast og sørge for riktig bruk er det normalt ingen utslipp av mikroplast fra NorseAqua produkter.

  • Våre produkter er laget for bruk innenfor merder og har derfor liten risiko for i å bli værende i havet over lengre tid. Dette vil kun skje ved ulykker eller uriktig bruk.
  • Sol lys vil bryte ned materialer som f.eks PE (polyetylen) eller PP (Polypropylen). Vi har erstattet slike sårbare materialer med HDPE, og PVC.

 

Mulighet til Gjenbruk eller Resirkulering

  • Hos NorseAqua lager vi solide produkter som varer lenge. Vi tilbyr tareskjul i HDPVC som er ett ekstra sterkt PVC materiale med armering som varer ekstra lenge.
  • Vi har analysert muligheten for en sirkulær økonomi i våre produkter. Vår konklusjon ble at utslippene forårsaket av transport tilbake til våre produksjonslokaler for resirkulering ble høye. Faktisk høyere enn om du bruker din lokale renovatør.
  • Når produktene når enden av levetiden sin leveres de til din lokale renovatør. Noen renovatører kan selge fraksjonene i produktene til kjøpere i det europeiske markedet.
Fremtidsutsikter

I fremtidig produktutvikling ser vi frem til å kunne bruke flere lokalt produserte materialer, og å få en høyere andel av våre produkter inn sirkulære kretsløp.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss