NorseAqua AS.

NorseAqua er en ledende leverandør av utstyr til oppdrettsnæringen, med hovedfokus på rensefiskutstyr og tilvekst. Med innovative produkter innen oppdretts- og rensefiskeutstyr løser vi viktige utfordringer i næringa og er en av de fremste på biologisk bekjempelse av lakselus.

NorseAqua er 100 % eid av Bluegrove — et globalt selskap, med hovedkontorer i Oslo, som ved hjelp av avansert hydroakustisk teknologi og datadrevet innsikt, oversetter fiskeadferd til kunnskap og innsikt, og gjennom dette tilbyr presis beslutningsstøtte i sanntid til fôring og automatisering av fôring.

Slik settes oppdrettspartnerne våre i stand til å ta ut potensialet i fisken, øke utfôringen og samtidig unngå overfôring, redusere miljøbelastningen og forbedre fiskens helse og velferd. På den måten spares miljøet, i tillegg til å vesentlig kunne bedre de økonomiske resultatene til våre oppdrettspartnere.

NorseAqua-teamet er vår viktigste ressurs

Du finner kontaktinformasjon for de ansatte her.

 

NorseAqua AS ble grunnlagt av Lars Berg-Hansen 14. September 2014.

Spesialisert på optimal bruk av rensefisk.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss