Brattland Notliner

Brattland Notliner erstatter den tyngste og mest helseskadelige jobben vi har i havbruksnæringen.

Midt-Norsk Ringen

Midt-Norsk Ringen har til hensikt å bedre vannmiljøet i merder med skjørt. På denne måten kan du bruke skjørtene lenger, redusere påslag…

Rensefiskautomat

Vi leverer en komplett automat, som er enkel og vedlikeholdsfri. 2000 enheter er levert og er markedets mest bruke automat til rensefisk.

Gardintare®

Gardintare® gjør det enklere og vedlikeholde taren uten bruk av kran. Gardintare® monteres på merd og tørkes enkelt på rekkverket ved bruk…

Odin Feeder

Odin fôrautomat er helautomatisk vannpumpedrevet fôringsstasjon for rensefisk med 25kg kapasitet.

Krantare™

Krantaren er tilpasset for den som avskyr mye tau og liker bruk av kran.