Introduksjon

En av de viktigste spesifikasjonene til ett tareskjul er hvor mange rensefisk som kan effektivt bruke den som skjul. Denne artikkelen viser NorseAqua sine anbefalinger basert basert på en bestemt mengde og type rensefisk. Vi gir eksempler på vanlige utsett i norsk lakseindustri, og viser til anbefalte produkter og vanlige skreddersydde løsninger.

Fra Løpemeter til Overflateareal og Vuggemeter

Tidligere anbefalinger har vært basert på antall rensefisk per løpemeter med tare. Men bredde på taren kan variere mye, og hvordan taren brettes og klippes varierer også. All rensefisk søker skygge og skjul fra laksen, men rognkjeks bruker tareskjul på en annen måte enn berggylt. Forskjellige typer rensefisk har forskjellige behov.

Per idag er det hovedsaklig rognkjeks og berggylt som brukes som rensefisk. Våre anbefalinger er derfor basert på de forskjellige behovene til disse to artene. Kort forklart er vår anbefaling at man går ut fra antall kvadratmeter med overflateareal når du beregner ditt tareskjulbehov for rognkjeks, og ser på antall meter liggeplass i vugger for berggylt.

 

Rognkjeks

Rognkjeksen er liten, har en høy kroppsfasong og har skarpe pigger som kan skade annen fisk hvis de ligger for tett. Tareskjul med for små lommer gir derfor en risiko for skade på rognkjeks.

Hvor stort areal er tilgjengelig for rognkjeksen å suge seg fast på? Overflateareal beregnes ut fra flat duk, og begge sider regnes med.

Overflateareal for rognkjeks

Materialet brukt i tareskjulet vil også påvirke velferden til rensefisken. På dette området har vi gjort forsøk og vitenskapelig bevist at sammenlignet med andre materialer, så har vår HDPVC egenskaper som gjør det lettere for rognkjeksen å suge seg fast. I vår artikkel om tare material kan du lese mer om hvorfor HDPVC egner seg bedre til rognkjeks.

Berggylt

Mens rognkjeksen trenger å suge seg fast for å få hvile, så trenger leppefisken vugger å skjule seg i. Størrelsen på vuggen må derfor være basert på størrelsen av en gjennomsnittlig berggylt, dvs ca. 20cm.

Hvor lang liggeplass er tilgjengelig for leppefisk? Vuggelengden måles mellom flagellene i hver brett og oppgis i meter.

Berggylt vil også ha behov for ledetare. Dvs, en tarestreng som går dypt ned i merda og leder berggylten tilbake opp til opp til tareskjulet. Uten ledetare kan berggylten forvirre seg ned i dypet på merden og ikke finne veien tilbake til skjulet.

 

Skreddersøm

Tareskjul fra NorseAqua kan skreddersys til å være ideell for rognkjeks, berggylt eller begge artene. Våre standard tareskjul kan brukes på begge arter.

 

Anbefalinger

Anbefalingene er en kombinasjon av en utregning av hvor mye plass en gjennomsnittlig rensefisk trenger, og driftserfaring der begrensninger som renhold og røkting kommer inn.

Kolonne 1: Anbefalt praktisk mengde skjul.
Kolonne 2: Ideell mengde skjul.

Nok skjul er viktig for å redusere stress og sikre god fiskevelferd. Halenapping og aggresjon kan være en utfordring hvis man ikke har nok skjul. Planlegging av både stort nok skjulareal og bruk av fôringsstasjoner som vår rognkjeksautomat i skjul vil kunne redusere dette.

Men det hjelper lite å ha rikelig med skjul dersom det gror ned. Ideell mengde skjul medfører at alle individene til enhver tid skal få plass i taren. I praksis vil det alltid være en viss andel individer som er pelagiske. Rognkjeks lever den første tiden av livet i tareskogen, og blir i økende grad pelagisk de første leveårene.

 

Eksempler
Eksempel A: Lokalitet med 100% Rognkjeks

Antall laks: 90 000

Antall % rensefisk: 7% (6300 rognkjeks) 

Behov skjul: 630-1260 m2 med glatt overflate

Løsning: 2 x NorseAqua A-00305 Krantare

Beregning: Ett NorseAqua A-00305 tareskjul gir 480m2 overflateareal. To tareskjul av denne typen satt sammen i en rensegate vil da gi 960 m2 som gir nok skjul for denne lokaliteten.

Kommentar:

Hvis man ønsker å gå opp til ideell mengde skjul kan man sette på noen ekstra strenger på krantaren for å komme nærmere 1260 m2. 

Vi valgte et skjul i HDPVC fordi studier viser at rognkjeks foretrekker dette materialet over tynnere duk. Hvis det er en meget strømsterk lokalitet kan det være behov for mer skjul. Hver lokalitet kjenner sine egne forhold best.

Vi valgte krantare istedet for gardintare fordi en kran gjør det lettere å jobbe med tyngre duk som HDPVC. Både for utsett og tørking.

 

Eksempel B: Lokalitet med 100% Leppefisk

Antall laks: 60 000

Antall % rensefisk: 1% (600 berggylt)

Behov skjul: 300 vuggeplasser på 20cm

Løsning: 1 x NorseAqua A-00433 HDPE Gardintare

Beregning: Ett NorseAqua A-00433 tareskjul gir 304 vuggeplasser. Bør være nok til alle berggylt, men du kan bruke to av denne modellen til å få 608 vuggeplasser og dermed nok til at hver berggylt får sin egen plass.

Kommentar: Vi valgte ett skjul i HDPE fordi den koster mindre enn HDPVC, og for berggylten er det bra nok. Den er også lettere å jobbe med pga lavere vekt.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss