Kunstig tare for å etterligne rensefiskens natulige miljø

slide61

Kunstig tare i merdene er helt avgjørende for trivsel og overlevelse av rensefisk. Dette gjelder alle rensefiskartene som omfatter leppefisk, eksempelvis Gressgylt, Grønngylt, Berggylt og Bergnebb, samt rognkjeks som er blitt et av de vanligste artene i oppdrett.

Hensikten med kunstig tare er å etterligne det naturlige miljøet rensefisken befinner seg i som vill fisk. Vi vet at taren fungerer som sted for hvile og beskyttelse, men også som interaksjonssone mellom laks og rognkjeks der beiting av lus kan foregå.

Taren fungerer som avlusingsstasjon. Laksen senker farten og svømmer mellom tarestimlene for å bli avluset av rensefisken. denne atferden observeres også på vill laksefisk når den trekker inn i fjordene fra det åpne havet og har lus som den gjerne vil bli kvitt.

slide21

Hvor mye og hvilken type tare må vi ha?

I NorseAqua anbefaler vi å beregne maksimalt 50 rognkjeks per meter tare. Denne anbefalingen er et resultat av erfaring og det vi tror er tilstrekkelig for at alle individene til enhver tid skal få plass i skjulene. Det vil alltid være en viss andel individer som er pelagiske til enhver tid. I tillegg vil fisken som regel fordele seg noe i vannsøylen.

I tillegg til å ha nok løpemeter med skjul er det viktig å tilpasse tareløsningen til lokalitetens kapasitet og ressurser. Det hjelper lite å ha rikelig med tare dersom lokaliteten og mannskapet ikke klarer å håndtere det. Det er ikke meningen at merda skal fylles med tare og annet utsyr, og det er viktig at taren holdes ren.

Viktig å undersøke jevnlig at taren er ren og fri for groe.

Viktig å undersøke jevnlig at taren er ren og fri for groe.

Forhold på lokaliteten som strøm, anleggstype, type not etc. er viktig når man skal vurdere hvilken tareløsning som vil fungere best.

I NorsAqua har vi flere typer tare som er utviklet sammen med oppdrettere for å gi de beste løsningene. I tillegg kan vi skreddersy alle produktene.

Taren kan fåes i flere ulike typer materiale. Vi tester ut mer slitesterk PVC for bedre renhold og mer motstand, særlig på mer strømutsatte lokaliteter.

Vi har ulike typer materiale.

 

Spørsmål om rensefiskstrategi og tareløsninger?
Ta kontakt med Lars Berg-Hansen

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss