Akvakultur er som et stort biologisk puslespill!

Akvakultur er som et stort biologisk puslespill satt sammen av mange forskjellige brikker. Brikkene påvirker hverandre, er avhengige av hverandre, og samspillet mellom dem avgjør om vi lykkes eller ikke med å nå de målene vi ønsker ved å ta dem i bruk gjennom produksjonssyklusen. Hvilke brikker vi velger, og hvordan de skal settes sammen avhenger videre av hvor godt vi kjenner lokalitetene våre, og ikke minst også regionen og omkring liggende lokaliteter.

Hvor godt kjenner du til utfordringene på din lokalitet og når de er på sitt verste?

Hvor godt kjenner du din lokalitet?

Lokaliteter er litt som oss – de har personlighet og alt som hører med av positive og negative egenskaper. Forskjellen i slike egenskaper er en av årsakene til at noen lokaliteter produserer så godt som problemfritt gjennom en produksjonsperiode, mens andre har gjentagende utfordringer.

Så hva gjør lokaliteter så forskjellige? En viktig årsak til ulike utfordringer, og således ulik produktivitet, er de såkalte biofysiske egenskapene som har med miljøforhold å gjøre. Videre vil måten vi håndterer disse på gjennom drift, ledelse, kommunikasjon og koordinering påvirke produksjonssuksess i regionen som helhet.

Biologi er komplekst og tidvis veldig uforutsigbart, men mange år med erfaring, observasjoner og kunnskap gjør at vi tross alt etter hvert har en kunnskapsbase å ta våre strategiske beslutninger på. Inngående kunnskap til hva som er utfordrende, hvorfor og kanskje når utfordringene er på sitt verste er verdifull kunnskap som må til for at vi skal kunne håndtere disse gjennom valg og tilpasning av riktige tiltak og utstyr.

Verktøykassen er langt fra tom, men det er kombinasjonen av tiltak basert på lokalitetens utfordringer som er avgjørende for et godt forebyggende arbeid. Det er det forebyggende arbeidet som legger grunnlaget for god produksjon.

Bildet er hentet fra SjømatNorge sine nettsider.

Rensefisk er kun èn av mange brikker…og den er viktig!

Vi bruker et levende vesen i kampen mot lakselus. Det er kun ett av tiltakene i det forebyggende arbeidet, og den er viktig av etiske og dyrevelferdsmessige årsaker. Alene er den sjanseløs, men bruk av riktig utstyr og oppfølging, og i kombinasjon og samspill med andre forebyggende tiltak, vil den være en viktig brikke i arbeidet mot lakselus under dagens produksjonsmetoder for laks.

Rensefisken må også tilpasses lokalitetens personlighet for å gi optimal effekt. God helse, timing av utsett og riktig utstyr er suksesskriterier for å lykkes!

For å gi deg som kunde akkurat det du trenger for å lykkes har NorseAqua mulighet til å skreddersy løsninger tilpasset lokalitetens behov. Utstyr tilpasset lokalitetens kapasitet og ressurser er vel så viktig for å nå målene om god velferd, overlevelse og maksimal lusebeiting. Riktig utstyr behøver dermed ikke å bety mer utstyr.

Ta gjerne en titt på flere av våre produkter som som skal bidra til optimalisert produksjon, bedre fiskehelse og velferd på https://norseaqua.no/produkter/, eller spør oss om råd for mer optimal tilpasning til din lokalitet!

 

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss