Midt-Norsk ringen produseres av NorseAqua etter idé av Frank Øren hos Midt-Norsk Havbruk AS. Midt-Norsk havbruk er opptatt av å bidra til utvikling av innovative løsninger som fører til bærekraftig vekst.

Teknologifond

Midt-Norsk havbruk har opprettet et fond for investering i ny teknologi eller nye selskaper for utvikling av havbruksnæringen. For å bruke metoden ønsker Midt-Norsk havbruk at hvert oppdrettselskap bidrar i fondet.

  • Dersom du ønsker å ta i bruk ringen vil det påbeløpe et honorar på 2 500,- NOK (eks.mva.) pr. ring.

Hele honoraret vil bli tilført fondet som forvaltes av Midt Norsk havbruk AS.

Som leverandør er vi forpliktet til å respektere den immaterielle verdien i patenten. Vi i NorseAqua synes det er bra at pengene går til en god sak som bransjen får glede av.

Løsningen er patent pending

NorseAqua har en lisensavtale med Midt Norsk Havbruk.

Spørsmål om teknologifondet

Ta kontakt med:
Frank Øren
Daglig leder, Midt-Norsk Havbruk

909 78 537

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss