Loke Kjeglespreder sprer foret jevnere og over ett mye større område, uten klatting.

Loke Kjeglespreder sprer foret jevnere og over ett mye større område, uten klatting. Juster blåsehastighet fra kontrollrommet for å justere området.

Kjeglesprederen er utviklet i samarbeid med Salmar siste halvannet år.

Kom i gang raskt med fôringen og få økt kontroll. Dette kan gi deg disse fordelene:

  • Mer effektiv startfôring av smolt
  • Bedre overlevelse og fiskehelse på smolten
  • Mindre fôrspill
  • Mindre variasjon i størrelsen på fisken.
  • Det skal mer til for at slangene går tett med kjeglesprederen, da den gir mindre mottrykk.

Over 70 merder bruker i dag Loke kjeglespreder for å optimalisere fôringen.

The spread was very good when adjusted correctly, we actually had some of the best results ever seen before, using these.

– Jerrard Willis, Tilvekstsenter Lerøy Aurora.

Vi bruker kjeglespreder av den enkle årsaken at vi får bedre kontroll.

– Alf-Arild Jakobsen, Fôrsentersjef SalMar Nord AS.

Jeg har trua på at bedre spredning er bra for tilveksten og at et jevnt spredingsbilde gir bedre fôrkontroll.

– Håvard Horn, Driftsleder Midt-Norsk Havbruk.

 

 

Monteres enkelt på sprederen du bruker til normalt.

 

 

Montering:

Kjeglesprederen tåler en god del juling:

 

Interessert i dette produktet?

Interessert i å bestille dette produktet? Ta kontakt med oss for å få tilsendt et tilbud.

Kontakt oss.

Bestille produkt?

Interessert i å bestille dette produktet? Ta kontakt med oss for å få tilsendt et tilbud.

Kontakt oss.