Riktig valg av tare- og fôrløsning gjør det lett å lykkes!

Rensefisk medfører mye jobb og ekstra “greier” i merda. Samtidig er det helt nødvendig for å lykkes. Det er viktig å stille seg følgende spørsmål før du velger utstyr:

  • Hva hindrer deg å lykkes enda bedre med rensefisk på din lokalitet?
  • Hva må du gjøre for å øke velferd, helse og effekt?
  • Hvordan kan du løse disse utfordringene ved å velge riktig og tilpasset utstyr?

Svarene dine er verdifulle. Gi oss gjerne et spark i riktig retning med dine synspunkter. Vi prøver hele tiden å lage bedre produkter.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss