Midt-Norsk Ringen har til hensikt å bedre vannmiljøet i merder med skjørt eller tubenot. På denne måten kan du bruke skjørtene lenger, redusere påslag av lus, bedrer fiskehelsen og utsette avlusing.

Nå lanserer vi Midt-Norsk ringen V2!

NorseAqua sine ringer flytter mer vann for mindre penger

Slik virker

det

  1. Trykkluft blir blåst ned i en lufttilsetter-ring.
  2. Bobler slippes ut av dyser.
  3. Boblene drar med seg vann.
  4. Vannet i merden sirkulerer.

 

Les mer om Midt-Norsk havbruk og SalMar sine erfaringer på intrafish.no

 

Derfor bruker kundene våre Midt-Norsk ring

Konseptskisse

MNRSystemtegning 1

Kompressoranlegget på forflåten leverer luft til lufttilsettere(Midt-Norsk ringene) nede i merdene. Mengen luft til hver merd reguleres av flowkontrollsystemet.

Utvikling og dokumentasjon

Vi jobber nå med å dokumentere effeken mot lus:  https://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901453

 

Nedlastinger

Interessert i dette produktet?

Interessert i å bestille dette produktet? Ta kontakt med oss for å få tilsendt et tilbud.

Kontakt oss

 

Mindre lus

Luftbobler trekker med seg friskt vann fra dypet og bedrer vannmiljøet i øvre vannlag. Dette gjør det mulig å beholde skjørtene på i perioder der kritiske oksygenforhold normalt sett ville tvunget lokaliteten til å fjerne eller heve skjørtene og risikere lusepåslag.

 

Spørsmål rundt nitrogengassovermetning

Vi har fått noen henvendelser vedr. problemstillingen nitrogengassovermetning som resultat av innblåsing av luft i vannmassene. Temaet gassovermetning var vi tidlig oppmerksomme på da vi begynte å jobbe med MNR, og problemstillingen har vår høyeste prioritet. Gjennom kontinuerlig overvåkning av kommersiell bruk av produktet, dokumentasjon og kontakt med kunnskapsmiljøer vil vi kunne si mer om sannsynligheten for overmetning. Kunnskapen bruker vi til å utvikle et produkt som til en hver tid vil ha lavest mulig risiko for at overmetning i det hele tatt skal oppstå.

Følg linken til vår artikkel med foreløpig informasjon om hva nitrogengassovermetning er, hvorfor det oppstår og hva vi foreløpig vet om sannsynlighet og risiko ved bruk av MNR.

Les mer om nitrogengassovermetning her.

Lavt støynivå

Kompressoranlegg skaper lite støy.

  • Kompresorer er vesentlig stillere enn dieselaggregat.
  • Anlegget er knapt hørbart over 50m.

Vil du vite mer? Kontakt oss.

Interessert i å bestille dette produktet? Ta kontakt med oss for å få tilsendt et tilbud.

Kontakt oss